Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz fonda ESF

Osobe koje izlaze iz kaznionica, zatvora ili se nalaze u programu probacije prepoznate su kao jedna od najranjivijih skupina stanovništva.

Njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Naš doprinos rješavanju izazova s kojima se susreće ta populacija pretočen je u projekt TREBAM SUSTAV. Osmišljen je u bliskom partnerstvu sa socijalno uslužnom zadrugom Martinov plašt. Multidisciplinarnim pristupom brige za korisnika i izgradnjom te povezivanjem mreže javnih usluga te usluga koje pružaju organizacije civilnog društva želimo stvoriti kompaktan sustav kako se ni jedan čovjek ne bi izgubio, bio zaboravljen ili ostavljen.

Job centar

Glavna je svrha rada Job centra upoznati korisnike s različitim društveno-poduzetničkim aktivnostima radi uključivanja i pripreme korisnika za tržište rada.

Stambena zajednica

Svrha stambene zajednice je omogućiti smještaj svim korisnicima kojima je to potrebno i uključiti ih u organizaciju strukturiranog vremena i izvršavanje obveza.

Partneri

Javi se!

Ukoliko se prepoznaješ u nekim od usluga koje nudimo slobodno nam se javi s bilo kakvim pitanjem.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izjava o odricanju od odgovornosti: „Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost udruge STIJENA RESOC i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz fonda ESF www.strukturnifondovi.hr