Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz fonda ESF

Osobe koje izlaze iz kaznionica, zatvora ili se nalaze u programu probacije prepoznate su kao jedna od najranjivijih skupina stanovništva.

Njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Naš doprinos rješavanju izazova s kojima se susreće ta populacija pretočen je u projekt TREBAM SUSTAV. Osmišljen je u bliskom partnerstvu sa socijalno uslužnom zadrugom Martinov plašt. Multidisciplinarnim pristupom brige za korisnika i izgradnjom te povezivanjem mreže javnih usluga te usluga koje pružaju organizacije civilnog društva želimo stvoriti kompaktan sustav kako se ni jedan čovjek ne bi izgubio, bio zaboravljen ili ostavljen.

NOVOSTI – kako projekt napreduje

  Job centar

  Glavna je svrha rada Job centra upoznati korisnike s različitim društveno-poduzetničkim aktivnostima radi uključivanja i pripreme korisnika za tržište rada.

  Stambena zajednica

  Svrha stambene zajednice je omogućiti smještaj svim korisnicima kojima je to potrebno i uključiti ih u organizaciju strukturiranog vremena i izvršavanje obveza.

  Partneri

  Javi se!

  Ukoliko se prepoznaješ u nekim od usluga koje nudimo slobodno nam se javi s bilo kakvim pitanjem.

  Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
  Izjava o odricanju od odgovornosti: „Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost udruge STIJENA RESOC i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “

  Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz fonda ESF www.strukturnifondovi.hr