O projektu

Osobe koje izlaze iz kaznionica, zatvora ili se nalaze u programu probacije prepoznate su kao jedna od najranjivijih skupina stanovništva.

Njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Naš doprinos rješavanju izazova s kojima se susreće ta populacija pretočen je u projekt TREBAM SUSTAV. Osmišljen je u bliskom partnerstvu sa socijalno uslužnom zadrugom Martinov plašt. Multidisciplinarnim pristupom brige za korisnika i izgradnjom te povezivanjem mreže javnih usluga te usluga koje pružaju organizacije civilnog društva želimo stvoriti kompaktan sustav kako se ni jedan čovjek ne bi izgubio, bio zaboravljen ili ostavljen.


NAZIV PROJEKTA: TREBAM SUSTAV 

O PROJEKTU: Osobe koje izlaze iz kaznionica ili zatvora ili se pak nalaze u programu probacije, prepoznate su kao jedna od najranjivijih skupina stanovništva, a njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Naš doprinos rješavanju izazova s kojima se ova populacija susreće, pretočen je u projekt "TREBAM SUSTAV" koji smo osmislili u bliskom partnerstvu sa Socijalno uslužnom zadrugom Martinov plašt. 

CILJ I OČEKIVAN REZULTAT PROJEKTA: Multidisciplinarnim pristupom brige za korisnika i izgradnjom te povezivanjem mreže javnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva usluga želimo stvoriti kompaktan kako se niti jedan ne bi izgubio ili bio zaboravljen, ostavljen. Glavna svrha Job centra unutar projekta je upoznati korisnike s različitim društveno-poduzetničkim aktivnostima radi uključivanja i pripreme korisnika za tržište rada. Tako da će Job centar imati više paralelnih funkcija:

a) detektirati znanja, sposobnosti i afinitete korisnika

b) educirati osobe za rad na više različitih poslovnih funkcija 

c) pomoći korisnicima pri samozapošljavanju ili zapošljavanju na tržištu rada 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.157.428,81 kuna. 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 11.07.2018. - 11.01.2021.

KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Zoran Jelić 0981710450 

Laura Khera 0996933447

Projektni tim

Zoran Jelić, voditelj projekta, rođen je u Zagrebu 1973. g. Po zvanju je dipl. krim. i ima bogato iskustvo rada na socijalnoj reintegraciji, u zatvorskom sustavu i mikro poduzetništvu. Posljednjih dvadeset godina bavi se resocijalizacijom i integracijom bivših ovisnika i zatvorenikau društvo. Bio je voditelj desetak projekata te uključen i u međunarodne EU projekte. Aktivan je i u međunarodnim odnosima kao član upravnog odbora VNGOC te aktivan član u EURAD. Oženjen je i ima troje djece.

 

Veselko Musa, upravitelj zadruge Martinov plašt, rođen je u Rasnom u BIH 1957. g. Po zanimanju je građevinski tehničar s bogatim poduzetničkim iskustvom i iskustvom rada u civilnom sektoru. Posljednjih deset godina intenzivno radi na razvoju društvenog poduzetništva. Sudjelovao je i provodio više različitih projekata kroz koje su uključivani i zapošljavani marginalizirani pojedinci. Aktivno surađuje s HZZO-om, probacijskim uredom Zagreb, ZOSI (Ministarstvo pravosuđa), Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. Ima troje odrasle djece.

Laura Khera administratorica je projekta i voditeljica referentne točke. Rođena je u Zagrebu 1991. godine, a po zvanju je bacc. adventističke i protestantske teologije te studentica na diplomskom studiju pedagogije. 2015. godine radila je u Albaniji social ministry. Posljednjih pet godina stekla je iskustvo u radu s mladima u prevenciji, organizaciji raznih aktivnosti te savjetovanju mladih iz disfunkcionalnih obitelji. Zalaže se za razvoj karaktera mladih i osoba iz ranjivih skupina društva. Udana je za informatičara iz Indije.

Miroslav Bojić, dr. med., psihijatar i subspecijalist forenzičke psihijatrije u mirovini, najveći dio svog radnog vijeka sve do umirovljenja proveo je na poslovima voditelja Centra za alkoholizam i druge ovisnosti Psihijatrijske bolnice Vrapče. Osim užega stručnog usmjerenja prema bolestima ovisnosti posljednjih tridesetak godina intenzivno se bavi forenzičkom psihijatrijom te je u okvirima Centra za forenzičku psihijatriju u Vrapču proveo velik broj psihijatrijskih vještačenja iz svih područja kaznenoga i građanskog prava. Autor je nekoliko stručnih tekstova iz područja forenzičke psihijatrije i mentor kandidatima u programu edukacije za sudske vještake. Dao je aktivan doprinos u početnoj implementaciji Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama unutar psihijatrijske institucije. Nakon umirovljenja ostaje aktivan kao stalni sudski vještak za psihijatriju. Od travnja 2018. u kontinuitetu sebavi psihijatrijskim liječenjem zatvorenika koji borave u Zatvorskoj bolici u Zagrebu, sudjeluje kao konzultant u tretmanu psihijatrijske problematike i u širem zatvorskom sustavu. Konzultant je i kao vanjski suradnik izvoditelj aktivnosti individualnoga psihijatrijskog rada s korisnicima uključenima u socijalno-rehabilitacijske projekte s posebnim interesom na resocijalizaciju i integraciju zatvorenika i bivših ovisnika u društvo.

Eva Jurković, psihologinja na projektu TREBAM SUSTAV, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Polaznica je supervizijskog stupnja kognitivno-bihevioralne terapije, a u svojoj terapijskoj edukaciji posebno je usmjerena na pristupe utemeljene na punoj svjesnosti (Mindfulness, ACT - terapija prihvaćanjem i posvećenošću). Suradnica je na nekoliko nacionalnih projekata usmjerenih na mlade koji pokazuju rizična ponašanja te voditeljica jednoga europskog projekta kojem je cilj razviti inovativni alat za suočavanje s vršnjačkim nasiljem.

Tomislav Rončević, volonter u zadruzi Martinov plašt, rođen je 1978. godine u Zadru, po zvanju je profesor psihologije i geštalt terapeut, certificirani član Europskog udruženja psihoterapeuta (EAP).  Ima bogato iskustvo u području školske i penološke psihologije, kao i grupnog i individualnog psihoterapijskog rada te poseban interes za rad s mladima i ranjivim društvenim skupinama. Zalaže se za pluralizam i toleranciju.

Ivana Leško, predsjednica skupštine zadruge Martinov plašt, rođena je u Zagrebu 1996. g. Završila je stručno usavršavanje u Gradskoj upravi te položila državni stručni ispit za stručnog referenta. Trenutno je zaposlena u zadruzi Martinov plašt kao poslovna tajnica. Zadnjih dvije godine stekla je iskustvo u pisanju i provođenju projekata, administrativnim poslovima i mentorstvu. Udana je za web programera iz Zagreba.

 


Vanjski suradnici

Dubravka Jedjut Roca izvoditeljica je aktivnosti Radionice za upravljanje osobnim financijama, a rođena je u Zagrebu 1955. g. Nakon odrađenoga radnog staža na području financija i knjigovodstva trenutno se nalazi u aktivnoj mirovini. Diplomirana je ekonomistica, obiteljski savjetnik i hagio asistentica. Ima pedeset godina bogato iskustvo rada s ranjivim skupinama društva usmjereno na njihovo osnaživanje i stvaranje životnih navika koje će im donijeti samopoštovanje i vratiti istinsko ljudsko dostojanstvo. Suosnivačica je socijalno uslužne zadruge Martinov plašt, a u suradnji s različitim organizacijama civilnog društva, uključena je u provedbu više EU projekata usmjerenih na ranjive skupine društva. Uza sve spomenuto, aktivno je uključena i u razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Udana je i majka petero djece.

Petar Prenc student je treće godine nastavničkog smjera matematike na Zagrebačkom PMF-u. Vodit će Radionice za informatičko opismenjavanje u sklopu projekta. U slobodno vrijeme bavi se programiranjem (C, Python), a od prošle godine i machine learningomte neuronskim mrežama. Uz studiranje u 2018. godini započeo je i predavati programiranje u sklopu FER-ova projekta RADDAR. Ima iskustvo rada i predavanja osnova Pythona za osnovnu školu. Rođeni je Puližanin s trenutnim boravištem u Zagrebu.

Javi nam se

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izjava o odricanju od odgovornosti: „Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost udruge STIJENA RESOC i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz fonda ESF www.strukturnifondovi.hr