Partneri

Udruga STIJENA RESOC nositelj je projekta. Radi se o udruzi koja je proizašla iz udruge Stijena kako bi se specijalizirano bavila socijalnom reintegracijom. Kao pioniri koji su iz organizacija civilnog društva ušli u zatvorski sustav prije dvadesetak godina, nositelji smo i izvoditelji većine projekata koji su provedeni kroz udrugu Stijena na području resocijalizacije. Radi specijaliziranog rada u zatvorskom sustavu, rada na socijalnoj reintegraciji te društvenom poduzetništvu STIJENA RESOC pokrenula je i potpisala Ugovor o provođenju probacije kroz rad udruge s Ministarstvom pravosuđa. Surađujemo s Upravom za zatvorski sustav kroz rad u kaznionicama u Glini i Turopolju, a u suradnji s Uredom za probaciju u Zagrebu redovito surađujemo i s centrima za socijalnu pomoć te mnogim drugim vladinim i nevladinim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Udruga od rujna 2016. godine ima u najmu kuću u Zagrebu na adresi Mladice 13 u Vrapču, koja služi kao stambena zajednica kroz koju je dosad prošlo deset osoba koje su izašle iz zatvorskog sustava. Članovi smo najveće svjetske mreže udruga na području ovisnosti VNGOC, a predsjednik udruge Zoran Jelić član je upravnog odbora spomenute mreže.

Zadruga je osnovana 27.05.2011. od strane sedmero zadrugara. Svrha je osnivanja zadruge unapređenje skrbi o ranjivim i marginaliziranim skupinama društva i pojedinaca. Zadrugari svoj rad temelje na zadružnim vrednotama: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti te moralnim vrednotama: poštenju, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, međusobnom uvažavanju i osjetljivosti za ranjive skupine društva. Ciljevi su zadruge: podizanje kvalitete života pojedinaca, obitelji i ranjivih skupina društva. Zadruga Martinov plašt partner je projekta TREBAM SUSTAV.

Javi nam se

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izjava o odricanju od odgovornosti: „Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost udruge STIJENA RESOC i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz fonda ESF www.strukturnifondovi.hr