Priručnik za zatvorenike

Priručnik za zatvorenike trenutno je u izradi i planiramo ga otisnuti do polovice prosinca. Radi se o praktičnom priručniku koji je za zatvorenike napisao jedan bivši zatvorenik. U priručniku će biti i uvodni dio kao poticaj i upute od strane voditelja projekta kako najbolje iskoristiti vrijeme na izdržavanju kazne zatvora. Zaključno, u priručniku će biti navedene i aktivnosti organizacija civilnog društva koje rade i pružaju usluge unutar zatvorskog sustava te izvan njega, bilo osobama koje se nalaze u probaciji, koje su završile s izdržavanjem kazne zatvora ili članovima njihovih obitelji.

Javi nam se

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izjava o odricanju od odgovornosti: „Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost udruge STIJENA RESOC i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz fonda ESF www.strukturnifondovi.hr